Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Liesvelden

 

De stichting

Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Liesvelden is opgericht door medewerkers en vrijwilligers van Zorgboerderij De Liesvelden met als doel het bieden van financiële ondersteuning aan activiteiten en middelen van Zorgboerderij De Liesvelden die niet uit haar budget kunnen worden bekostigd. Dankzij deze stichting en de mensen die de Stichting ondersteunen is het mogelijk om wensen te realiseren met als gevolg een betere zorg voor onze cliënten. Onze cliënten danken u van harte voor uw bijdrage aan de stichting.

 

Hoe is onze werkwijze?

Onze belangrijkste taak is het werven van fondsen. Dat doen we door het aanschrijven van fondsen en door het aanvragen van subsidies. Daarnaast kijken we of er mogelijkheden zijn voor sponsoring. Maar het belangrijkste deel van het budget van de Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Liesvelden krijgen we via donaties van onze vrienden.

 

Hoe word je vriend?

Iedereen die de Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Liesvelden een warm hart toedraagt kan vriend worden van de stichting. Dit kan door een vast bedrag per maand of per jaar te doneren. Maar u kunt natuurlijk ook eenmalig een bedrag doneren.

 

Wilt u doneren?

Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL82RABO0316423637 t.n.v. Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Liesvelden onder vermelding van uw naam en adres, telefoonnummer en emailadres, zodat wij u ook per mail van tijd tot tijd kunnen berichten.

Wij verzoeken u ook om uw donateurgegevens onderaan de site in te vullen, zodat wij u ook per e-mail van tijd tot tijd kunnen berichten.

 

Waaraan besteedt de stichting haar budget?

De Stichting helpt Zorgboerderij De Liesvelden met het realiseren van extra's. Zaken die niet uit het budget van de zorgboerderij betaald kunnen worden, maar die veel toevoegen voor de mensen die dagelijks de boerderij bezoeken. De zorgboerderij stelt daarvoor in goed overleg een wensenlijst samen met het bestuur van Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Liesvelden.

Door de inzet van de stichting en de vrijgevigheid van onze vrienden en sponsoren zijn wij in staat om bijvoorbeeld een jaarlijks uitstapje aan de cliënten te bieden en al wat zij meer nodig hebben om de cliënten het naar de zin te maken.

 

Wie hebben zitting in het stichtingsbestuur?

Susanne Tunderman (voorzitter)

Jos Kanters (penningmeester en secretaris)

Judith Gilsing (bestuurslid)

Nicolle Kanters (bestuurslid)

 

Wenst u ook op enigerlei wijze u zelf in te zetten voor de stichting, neem dan gerust contact op via onderstaand telefoonnummer.

 

Officiële gegevens van de stichting

Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Liesvelden

Adres: Putweg 2, 5741 TC  Beek en Donk

Tel.nr.: 06-51321276

E-mail: vriendenvandeliesvelden@gmail.com

KVK-nummer: 69270848